LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 18.6.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Palvelun käyttöehdot

LOUNA on osa SYNLAB Suomi Oy:tä (y-tunnus: 2674625-7) ja sen rekisteröity tavaramerkki.

Yhteystiedot: SYNLAB Suomi Oy Kivihaantie 7 00310 Helsinki

Näitä käyttöehtoja sovelletaan www.lounalab.fi verkkosivuun, sen mahdollisiin alasivuihin ja My LOUNA –palveluun (jäljempänä ”Palvelut”). Käyttämällä Palveluita sinun katsotaan tutustuneen näihin käyttöehtoihin ja sitoutuneen noudattamaan niitä. SYNLAB Suomi Oy (jäljempänä ”Me”) pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, joten lue nämä ehdot huolellisesti joka kerta kun käytät Palveluja. Palveluissa voi olla myös erityisiä sivu- tai palvelukohtaisia ehtoja tai kolmannen osapuolen ehtoja. Sinun tulee tutustua niihin ja sitoutua noudattamaan myös niitä käyttäessäsi Palveluja. Kyseiset erityisehdot saavat etusijan suhteessa näihin ehtoihin, mikä ei kuitenkaan vaikuta näiden ehtojen voimassaoloon sinun ja Meidän välisessä suhteessa. Meillä on oikeus mistä syystä tahansa muuttaa Palvelujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä toimitettavia palveluita tai muita Palvelujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa Palvelut sekä oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi, milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Vastuunrajoitus

Palvelut sisältävät ainoastaan yleisluonteista ja oikeudellisesti sitomatonta informaatiota. Palveluissa julkaistava informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta eikä toimi tarjouksena, toimintakehotuksena tai asiantuntijan neuvonantona, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin mainittu. Emme anna mitään takuita Palveluissa olevan informaation oikeellisuudesta. Kaikki Palvelujen sisältämät tiedot ja kuvaukset koskien tuotteita (palvelut ja tavarat), joita me tai kolmas osapuoli tarjoaa ovat yleisluonteisia, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen todettu. Tarkemmat ja sitovat tiedot tuotteista saat meiltä tai asianomaiselta kolmannelta osapuolelta asiakas- ja sopimussuhteen perustamisen yhteydessä. Emme takaa, että Palvelut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Emme vastaa mistään vahingoista, välillisistä emmekä välittömistä, jotka aiheutuvat näiden Palvelujen tai Palveluissa olevien sähköisten palveluiden, dokumenttien tai linkkien käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Emme vastaa Palveluissa olevasta tai Palveluissa olevan linkin kautta löytyvästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, sen immateriaalioikeuksista, luotettavuudesta, virheettömyydestä tai mistään muusta vastaavasta seikasta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa sinulle tai muulle taholle vahinkoa suoraan tai välillisesti eikä sanotun materiaalin tai linkin esittäminen tarkoita sitä, että suosittelisimme tai kehottaisimme käyttämään kolmatta osapuolta tai tämän tuotteita tai palveluita tai toimisimme tämän puolesta tai lukuun ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu. Tässä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia vastuitamme, joiden osalta vastaamme mahdollisesta vahingosta voimassa olevan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun käyttö ja annettavat tiedot

Sinun tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että Palvelut eivät voi saastua tai ylikuormittua viruksen, laitteeseesi tai tietojärjestelmäympäristöösi kohdistuvan tietomurron tai muun vastaavan syyn johdosta ja vastaat edellä mainitun mukaisesta vahingosta, mikäli vahingon estäminen tai rajoittaminen olisi ollut kohtuullisten vaikuttamismahdollisuuksiesi rajoissa.

Vastaat Palvelun kautta antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta ja tiedostat, että avoimen verkon kautta toimitetun sähköposti- tai muun viestin luottamuksellisuutta ei voida taata. Vastaat siitä, ettet lähetä Palvelujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa ja mikäli toimitat kolmanteen osapuoleen liittyvää tietoa, kuten henkilötietoja tai immateriaalioikeuksien alaista aineistoa, vastaat siitä, että sinulla on asiaa koskeva asianmukainen kirjallinen suostumus ja vastaat siitä vahingosta, joka meille aiheutuu mahdollisen suostumuksen puuttumisesta, virheellisyydestä tai riittämättömyydestä.

Verkkoajanvaraus

Palveluissamme tarjoamamme verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu ainoastaan suoraan ja välittömästi tuotetta tai palvelua koskevan myyntitapahtuman suoritusajankohdan tai tuotetta tai palvelua koskevan esittelyajan varaamiseksi asiakkaan ja Meidän välillä. Kaikenlaisten verkkoajanvaraus-sivustollamme antamiemme tietojen välittäminen, levittäminen tai muu sen kaltainen eteenpäin tarjoaminen, kuten tietojen välittäminen vapaista ajoista, ajanvaraukseen liittyvä analytiikka sekä tuotteita tai vapaita aikoja koskeva koneellinen tai automatisoitu hakeminen, on kielletty.

Henkilötiedot ja evästeet

Henkilötietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja suojataksemme sinun ja Meidän välisen liikenteen, käytämme SSL-yhteysmenettelyä, jolla vierailusi sivustollamme ja sen yhteydessä syntyvät tiedot voidaan suojata joutumiselta ulkopuolisten tietoon. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Keräämme henkilötietoja Palveluissa olevien lomakkeiden kautta. Tutustu tästä henkilötietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseemme. Palvelut käyttävät evästeitä. Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeiden avulla voidaan saada tieto IP-osoitteestasi, vierailun ajankohdasta, käytetyistä sivuista, selaintyypistä, laitteestasi, mistä verkko-osoitteesta, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta olet tullut sivustollemme. Edellä mainittuja tietoja ei voida palauttaa sinut yksilöivään ja identifioivaan muotoon eivätkä ne vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä analysoidaksemme verkkosivujemme liikennettä ja teknistä toimivuutta, kehittääksemme verkkosivujamme ja liiketoimintaamme, personoidaksemme sivuja sekä raportointi tarkoituksiin. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet selaimesi asetuksista, mutta tällöin emme voi taata sivujemme toimivuutta laitteellasi. Evästeiden käytön estäminen saattaa estää tai haitata sivuston käyttämistä. Lisätietoa käyttämistämme evästeistä löydät tästä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluissa esitetty aineisto, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta logot ja toiminimet sekä Palvelujen visuaalinen ilme, ovat SYNLAB Suomi Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppanina toimivien lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Kaikki Palveluissa oleva aineisto on suojattu tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön perusteella. Palvelujen sisällön tai niiden osien julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman SYNLAB Suomi Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sitoudut olemaan tallentamatta, julkaisematta, kopioimatta, jakamatta, välittämättä tai muuttamatta Palveluja tai niiden sisältämää materiaalia sekä olemaan luomatta sen avulla jatkokehitettyjä teoksia ilman SYNLAB Suomi Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Sinulla on kuitenkin oikeus käyttää, tulostaa, välittää ja tallentaa väliaikaisesti Palveluissa olevaa materiaalia omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista, käyttötarkoitustasi varten. SYNLAB Suomi Oy tai sen yhteistyökumppanina toimiva lisenssinhaltija säilyttää täydet immateriaali- ja omistusoikeudet kaikkeen Palveluista kopioimaasi, lataamaasi tai tulostamaasi aineistoon. Muunlainen linkitys Palveluihin kuin linkitys pääsivulle www.lounalab.fi on kiellettyä ilman SYNLAB Suomi Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Voit osoittaa kaikki yllä mainittuihin immateriaalioikeuksien käyttöön liittyvät suostumuspyyntösi sähköpostitse osoitteeseen info@lounalab.fi.

Sovellettava laki

Kaikkiin Palvelujen käytöstä mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.