LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Osa LOUNAn laboratoriotutkimuksista päivittyy

6. lokakuuta 20215 min

Kirjoittaja: LOUNA Lab

LOUNA Labin verinäytteet otetaan SYNLABin toimipisteissä, joista ne on aiemmin kuljetettu analysoitavaksi SYNLABin Tallinnan keskuslaboratorioon. 11.10. alkaen näytteet analysoidaan SYNLABin Helsingin keskuslaboratoriossa, ja tästä syystä osassa tutkimuksistamme viitearvot muuttuvat ja siten myös tuloksesi voivat olla eri tasolla kuin aiemmin. Silti ei ole syytä huoleen – kerromme muuttuneista arvoista selkeästi tulosten mukana.

Saatat huomata muutoksia verkkopalvelumme sisällöissä jo ennen maanantaita 11.10., sillä aloitamme niiden päivittämisen perjantaina 8.10. Myös laboratoriotulosten valmistumisessa saattaa aluksi esiintyä pieniä viiveitä. Pahoittelut, jos joudut odottamaan tuloksiasi!

Muutokset viitearvoissa ja tuloksissa

Osassa tutkimuksista tulokset ja viitearvot voivat muuttua, koska Tallinnan ja Helsingin laboratoriot käyttävät eri analyysilaitteistoja, ja eri laitteistoilla mitatut tulokset voivat hieman poiketa toisistaan. Jos tutkimus tai sen viitearvot ovat muuttuneet, siitä kerrotaan tutkimustuloksen yhteydessä. Tulosta tulee tulkita aina sen mukana tulevaan viitearvoon suhteutettuna.

Viitearvojen ja tulosten muutos on hyvä ottaa huomioon, jos olet seurannut pidemmän aikaa jonkun yksittäisen tutkimuksen tulostasoja. Esimerkiksi ferritiini-tutkimuksessa Helsingin analyysilaitteistolla tulokset ovat keskimäärin 34 % aiempaa korkeampia. Tämä tarkoittaa, että jos sama näyte tutkittaisiin sekä Tallinnan että Helsingin laboratoriossa, tulos olisi Tallinnassa 100, kun se taas Helsingissä olisi 134.

Samankaltainen ero tuloksissa voi siis olla, jos tarkastelet kahden eri laboratorion tuloksia keskenään.

Ennen 11.10. otettujen näytteiden tulokset ja viitearvot näkyvät My LOUNAssa kuten ennenkin, ja niihin ei tule mitään muutoksia. My LOUNAn tulosnäkymän alapuolella olevassa ”Miten tulkitsen tulosta?” -tekstissä näkyvät kuitenkin pelkästään uudet viitearvot, vaikka tarkastelisit ennen 11.10. tehtyä tutkimusta.

Mitä minun kannattaa huomioida?

Jos olet varannut ajan laboratoriotutkimukseen, ja käyt näytteenotossa ennen 11.10., nämä muutokset eivät vielä kosketa sinua. Näyte analysoidaan vielä entiseen tapaan, vaikka saisit tulokset 11.10. jälkeen.

Ma 11.10. ja sen jälkeen otettavien näytteiden analyysitapa on uusi riippumatta siitä, milloin ajanvaraus on tehty. Tällöin näet tulostesi yhteydessä tiedon mahdollisista tulostason ja viitearvojen muutoksista.

Näytteenottaja osaa kertoa tarkemmin, vaikuttaako muutos sinun tuloksiisi. Autamme tilanteissa, joissa mahdolliset muutokset astuvat voimaan ennen kuin kaikki tuloksesi ovat valmistuneet.

SYNLABin toimipisteiden lisäksi asiakaspalvelumme auttaa laboratorion muutoksesta johtuvissa kysymyksissä sähköpostitse info@lounalab.fi tai puhelimitse 020 734 1555.

Jos tarvitset tukea tulostesi tulkinnassa ja jatkohoidossa, olethan yhteydessä suoraan terveydenhuollon ammattilaiseen kuten lääkäriin.

Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa!

author

LOUNA Lab