LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

S -Desialotransferriini

S -CDT

Maksasolut tuottavat proteiinia nimeltään transferriini, jonka tehtävänä on sitoa ja kuljettaa rautaa veressä. Ihmisen nauttima alkoholi eli etanoli voi häiritä transferriinin muodostumista. Tämän vuoksi transferriiniin liittyvää tutkimusta voidaan käyttää alkoholin suurkulutuksen tunnistamiseen. Etanoli lisää sellaisen transferriinin määrää veressä, jossa on normaalia vähemmän siaalihappoa. Siaalihappoa on transferriinissa sen sisältämien hiilihydraattisivuketjujen päässä. Tällaisesta transferriinista, jossa on normaalia vähemmän siaalihappoa, puhutaan desialotransferriinina (CDT). Se voidaan suomentaa vapaasti ”vähän sialoa transferriiniksi”.

Jotta CDT:n määrä kasvaa, täytyy naisen juoda päivittäin 2–4 ja miesten 4–6 alkoholiyksikköä 1–2 viikon ajan. Tämä tarkoittaa noin 50–80 grammaa etanolia päivässä.

Milloin CDT kannattaa mitata?

CDT on hyvä tutkia, jos juo alkoholia säännöllisesti suurina määrinä, tai jos epäilee alkoholin väärinkäytön uusiutumisen mahdollisuutta. Alkoholin liikakäyttö on useiden sairauksien riskitekijä, josta mainittakoon esimerkkeinä maksasairaudet ja masennus.

Mitä CDT-tutkimus mittaa?

CDT mittaa alkoholin suurkulutusta, mutta se ei riitä yksinään toteamaan alkoholin liikakäyttöä. Kun alkoholin liikakäyttö on lopetettu, CDT-arvo normalisoituu 2–4 viikon kuluessa. Tutkimus osoittaa, kuinka paljon koko transferriinin määrästä prosentuaalisesti on desialotransferriinia. Ilmoittamalla CDT suhteessa kokonaistransferriinimäärään voidaan vähentää vääriä positiivisia tuloksia.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava: 

Viitearvot:

 • <1,3% negatiivinen
 • 1,3 – 1,6% raja-arvo
 • 1,6% kohonnut

Tuloksen ollessaan raja-arvossa tutkimus on hyvä uusia noin neljän viikon kuluttua.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

Kohonneet CDT-arvot voivat viitata alkoholin liikakäyttöön. S-CDT-arvo ei nouse alkoholin satunnaisen käytön yhteydessä vaan se osoittaa alkoholin jatkuvaa käyttöä. Alkoholin liikakäytön osalta CDT tutkimuksen herkkyys 73 % ja spesifisyys on 95 %. Herkkyys tarkoittaa, tutkimuksissa saatujen oikeiden kohonneiden tulosten osuus kaikista sairaista tutkittavista. Spesifisyys taas tarkoittaa tutkimuksissa saatujen oikeiden negatiivisten tulosten määrää kaikista terveistä tutkittavista.

Korkeita desialotransferriini (S-CDT) arvoja voi esiintyä myös seuraavissa yhteyksissä

 • Sappikirroosi
 • Hepatiitti
 • Vakavat maksasairaudet
 • Epilepsialääkkeiden käyttäjillä

CDT-arvo voi osalla alkoholin suurkuluttajista olla matala. Verikokeilla haitallinen alkoholin käyttö voidaan todeta noin neljällä kymmenestä suurkuluttajasta. Alkoholin suurkulutuksen voi tunnistaa myös alkoholin käytön kyselyllä eli AUDIT-kyselyllä (Alcohol Use Disorders Identification Test).

 • Amylaasi pilkkoo ravinnosta saatua tärkkelystä (1078 S-Amyl)
 • Alkalinen fosfataasi kohoaa maksan ja luuston sairauksissa (1046 S-AFOS)
 • Bilirubiini punasolujen hajoamistuote ja maksan sekä sappiteiden sairauksien tutkimus (1185 S-Bil)
 • Glutamyylitransferaasi maksasairauksien herkkä mittari (1489, S-GT)
 • Alaniiniaminotransferaasi maksasolujen vaurion mittari (1026 S-ALAT)
 • Aspartaattiaminotransferaasi nopea reagoija maksa-, sydänlihas- ja luustolihassoluvaurioissa (1128 S-ASAT)

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.