LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 18.6.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

S -Transferriinireseptori, liukoinen

S -TfR

Ravinnosta imeytyvä rauta on elimistöllemme välttämätön. Transferriini on proteiini, joka sitoo rautaa ja kuljettaa sitä kudoksiin ja soluihin. Transferriini kuljettaa noin 80 prosenttia raudasta luuytimeen ja sieltä se siirtyy punasolujen hemoglobiiniin. Loput raudasta varastoituu soluissa ja kudoksissa ferritiininä ja hemosideriinina.

Raudan sitouduttua transferriiniin muodostuu yhdistelmä, joka kiinnittyy soluissa transferriinireseptoreihin. Kun transferriinireseptorit irtoavat solujen pinnalta ja kulkeutuvat verenkiertoon, niistä tulee liukoisia transferriinireseptoreita (S-TfR). Normaalisti TfR-pitoisuus on suorana verrannollinen syntyvien punasolujen määrään ja sen määrä heijastaa myös punasolujen tuotannossa tapahtuvia muutoksia.

Raudan määrän laskiessa solut tuottavat enemmän transferriinireseptoreita. Tällöin solujen pinnoilta irtoaa transferriinireseptoreita verenkiertoon ja siten liukoinen tranferriinireseptorimäärä kasvaa.

Koska punasolujen elinikä on noin 120 päivää, luuytimen on tuotettava jatkuvasti uusia punasoluja. Mikäli henkilö ei saa ravinnosta tarpeeksi rautaa tai kärsii esim. verenvuodosta, elimistöön varastoitunut rauta vähenee. Ajan myötä syntyy raudan puute, jolloin punasolujen tuotanto vähenee ja uudet punasolut ovat kooltaan pienempiä sekä sisältävät vähemmän hemoglobiinia. Näin syntyy raudanpuuteanemia.

Milloin TfR kannattaa mitata?

TfR mitataan, kun halutaan tutkia elimistön rautatasapainoa ja varastoraudan tilannetta, selvittää mahdollista raudanpuutetta ja selvittää anemian syytä. Siitä apua myös kroonisiin sairauksiin liittyvän anemian syiden selvittelyssä.

TfR kannattaa mitata esimerkiksi näiden oireiden ilmetessä:

  • Heikkous, väsymys
  • Energian puute
  • Kalpeus
  • Täydellisessä verenkuvassa (TVK) matala hemoglobiini (Hb) ja pieniä punasoluja (MCV matala)

TfR on nykykäsityksen mukaan paras tutkimus selvitettäessä niin sanotun mikrosytaarisen (mikros kr pieni, kytos kr solu) anemian syytä. Tyypillisesti mikrosytaarinen anemia johtuu raudanpuutteesta, joka voidaan osoittaa TfR:llä.

Mitä tutkimus mittaa?

Tutkimus mittaa liukoisten transferriinireseptorien määrää veressä, mikä auttaa arvioimaan raudan puutetta ja diagnosoimaan raudanpuuteanemiaa. S-TfR-tutkimuksella voidaan mitata elimistössä käytettävissä olevan raudan määrää. Rautapitoisuus heijastaa punasolutuotannossa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Liukoisen transferriinireseptorin pitoisuudet eivät reagoi tulehduksellisiin tiloihin tai infektioihin vaan kroonisiin tauteihin. Tutkimuksella voidaan päätellä, onko anemia kroonisen taudin (munuaisviat, krooniset tulehdukselliset sairaudet, tietyt syöpäsairaudet) vai raudanpuutteen aiheuttamaa.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

Transferriinireseptorin viitearvot:

  • 0.8 – 1.8 mg/l

Tutkimus ei ole hyödyllinen, mikäli henkilöllä on perinnöllisiä häiriöitä, jotka vaikuttavat punasolujen tuotantoon. Testitulokset voivat olla korkeat, mikäli henkilöllä on juuri ollut verenhukkaa tai punasolut ovat rikkoutuneet (mustelmia).

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

Liukoisen transferriinireseptorin pitoisuus lisääntyy, kun rautaa on kehossa liian vähän. Jos TfR-pitoisuus on kohonnut anemiaa sairastavalla henkilöllä, on todennäköistä, että henkilöllä on raudanpuuteanemia. Jos tulos on normaalialueella, on todennäköisempää, että henkilön anemia johtuu toisesta syystä, kuten pitkäaikaisesta sairaudesta tai tulehduksesta.

Alhainen TfR-pitoisuus viittaa rautavaraston lisääntymiseen henkilöllä, jota hoidetaan rautalisillä. Perinnöllisen raudankertymäsairauden (idiopaattisen hemokromatoosi) yhteydessä elimistöön kertyy normaalia enemmän rautaa. Tällaisessa tilanteessa TfR-arvo on alhainen.

Ferritiinitutkimus, joka kertoo elimistön rautavarastojen tilanteesta (1395 S-Ferrit)

Rauta-arvot (2566 fS-Fe) - Elimistön kaikki solut tarvitsevat rautaa

Täydellinen verenkuva, joka kuvastaa puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrää ja solutyyppiä (3696 B-TVK)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Transferriinireseptori, liukoinen, seerumista (1949 S -TfR ) https://www2.synlab.fi/laboratoriokasikirja/tutkimuskuvaukset/transferriinireseptori-liukoinen-seerumista-1949-s-tfr/

Terveyskirjasto: Transferriinireseptori, plasmasta P-TfR https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03357&p_hakusana=tfr

Lab Test online: Soluble Transferrin Receptor https://labtestsonline.org.uk/tests/soluble-transferrin-receptor

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.