LounaLab service will close June 18th. As of today, products can no longer be purchased there.

All purchased appointments and test results are safe and are available here until the stated date, then transferred to the current SYNLAB service. For more details see the news or contact our representative.

Miten suhtautua laboratoriotutkimusten tuloksiin ja milloin tulos on poikkeava?

May 13, 20212 min

By LOUNA Lab

Verinäytteestä tehtävissä laboratoriotutkimuksissa näytteestä mitataan verenkiertoon ilmaantuvia merkkiaineita, joiden on tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu liittyvän tiettyihin sairaustiloihin tai ennustavan riskiä tulevaan sairastuvuuteen. Useimpien laboratoriotutkimusten mahdollinen poikkeavuus tulosten normaalius tai epänormaalius tulkitaan viitevälien avulla. Viitevälit ilmoitetaan laboratoriotutkimuksen tuloksen mukana.

Viitevälit on määritetty siten, että aluksi mitataan tutkittava testi suurelta joukolta terveitä henkilöitä. Tämän joukon mittaustulokset näyttävät tutkimuksen tuloksen luonnollisen vaihteluvälin. Tuloksia käsitellään tilastollisella menetelmällä ja viitearvoiksi sovitaan tietty vaihteluväli testattujen terveiden arvojen luonnollisen vaihtelevuuden pohjalta alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuvassa kerrotaan miten laboratoriotutkimuksen viitevälit muodostuvat.

Kuvassa kerrotaan miten laboratoriotutkimuksen viitevälit muodostuvat.

Kuvan esittämän laboratoriotutkimuksen tuloksissa 2,5% terveistä jää viitevälin alarajan alapuolelle ja 2,5% ylärajan yläpuolelle. Kaikki terveet eivät siis välttämättä saa viitevälien väliin sijoittuvaa normaalia tutkimustulosta.

Mikäli laboratoriotutkimuksen tulos on viitealueen ulkopuolella, tulee selvittää, onko kyseessä normaali viitevälin ulkopuolelle sijoittuva tulos vai onko poikkeavan tuloksen taustalla hoitoa vaativa sairaus.

 

author

LOUNA Lab