Ostoskori

S -Alaniiniaminotransferaasi

S -ALAT

€ 22,60

Alaniiniaminotransferaasi, lyhtenteeltään ALAT, on entsyymi eli valkuaisaine, joka liittyy aminohappojen aineenvaihduntaan ja toimii maksasolujen sisällä. Eniten ALAT-entsyymiä esiintyy maksasoluissa sekä pieninä määrinä esimerkiksi keuhkoissa, sydämessä, munuaisissa ja lihaksissa. Maksasoluista entsyymi vapautuu verenkiertoon, jolloin ALAT-entsyymin pitoisuus voidaan mitata verikokeella. ALAT-tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi maksasolujen vaurioita tai tulehdusta.

Milloin ALAT kannattaa tutkia?

ALAT-tutkimus kannattaa tehdä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Epäilys maksan toiminnan häiriöstä tai hepatiitista eli maksatulehduksesta
 • Ylävatsavaivat
 • Keskivartalolihavuus, johon voi liittyä maksan rasvoittuminen eli rasvamaksa
 • Runsas alkoholin käyttö
 • Pidempiaikainen lääkkeiden käyttö
 • Ihon tai silmien keltaisuus
Mitä ALAT-tutkimus mittaa?

ALAT-arvo osoittaa ensisijaisesti mahdollista maksasoluvauriota. Yleisin maksasoluvaurion aiheuttaja Suomessa on alkoholi tai lihavuus. Lyhytaikainen, runsas alkoholin käyttö ei nosta alaniiniaminotransferaasia.

Alaniiniaminotransferaasin (ALAT) viitearvot ovat:

Naiset: <35 U/l Miehet: <50 U/l

Tulos kertoo, onko ALAT-entsyymejä verenkierrossa liikaa. Tutkimus ei kuitenkaan kerro syytä viitearvojen ulkopuolella olevalle tulokselle. Tyypillisimpiä lisätutkimuksia poikkeavan ALAT-arvon jälkeen ovat:

 • Alkalinen fosfataasi (S-AFOS), sapen toimintaan liittyvä tutkimus
 • Desialotransferriini (S-CDT), alkoholin aiheuttama maksavaurio
 • Glutamyylitransferaasi (S-GT), alkoholin aiheuttama maksavaurio
 • Punasolujen keskitilavuus (MCV), alkoholin haitallinen käyttö

Mikäli tutkimuksissa todetaan poikkeavia arvoja, on hyvä keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Laboratoriotutkimukset on mahdollista tehdä valmiiksi ennen lääkärin vastaanotolla käymistä, jolloin tulokset ovat käytettävissä diagnoosin tekemiseen.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

Tyypillisin syy ALAT-arvon kohoamiselle on maksan toimintahäiriö, mutta löytyy myös muita alaniiniaminotransferaasia suurentavia tekijöitä:

 • Lihavuus voi aiheuttaa maksasolujen rasvoittumisen eli rasvamaksan
 • Maksarikkoosi, eli maksan kovettuminen, voi syntyä pitkäaikaisen rasvamaksan seurauksena. Maksakirroosissa osa maksakudoksesta muuttuu sidekudokseksi. Pitkäikäisessä maksakirroosissa ALAT kuvastaa taudin aktiivisuutta.
 • Pitkäaikainen alkoholin käyttö nostaa maksa-arvoja
 • Osa lääkeaineista ja luontaistuotteista (esim. e-pillerit, psyykenlääkkeet)
 • Maksa-arvot voivat nousta myös anaboliset steroidien tai huumausaineiden takia
 • ALAT-arvo kohoaa joskus jopa 40-kertaiseksi virusten ja lääkeaineiden aiheuttamien maksatulehdusten eli akuuttien hepatiittien yhteydessä.
 • Muita harvinaisempia syitä ALAT-entsyymin nousuun ovat mm. verenmyrkytys, keuhkoinfarkti, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta.

ALAT-arvo suurenee usein jo ennen potilaan oireiden ilmaantumista. Pitoisuus normalisoituu muutamassa viikossa tai kuukaudessa taudin jälkeen.

 • Alkalinen fosfataasi kohoaa maksan ja luuston sairauksissa (1046 S-AFOS)
 • Bilirubiini on punasolujen hajoamistuote ja maksan sekä sappiteiden sairauksien tutkimus (1185 S-Bil)
 • Glutamyylitransferaasi maksasairauksien herkkä mittari (1489, S-GT)
 • Aspartaattiaminotransferaasi nopea reagoija maksa-, sydänlihas- ja luustolihassoluvaurioissa (1128 S-ASAT)
 • Kalsium välttämätön elimistön kaikille soluille (2013 S-Ca, 6032 S-Ca-Albk)
 • Fosfaatti on tärkeä luuston, solujen ja DNA:n rakennusaine (1432 fS-Pi)
 • Alkalinen fosfataasi kohoaa maksan ja luuston sairauksissa (1046 S-AFOS)
 • Desialotransferriini CDT (4101 S-CDT)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Alaniiniaminotransferaasi (1026 S-ALAT)  https://www2.synlab.fi/laboratoriokasikirja/tutkimuskuvaukset/alaniiniaminoalat/

Terveyskirjasto: Alaniiniaminotransferaasi https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03071&p_hakusana=alat

Potilaan Lääkärilehti https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/alat-kertoo-maksasi-voinnista/

Tunturi S. Alaniiniaminotransferaasi (P-ALAT). Duodecim Terveyskirjasto 5.1.2021. https://www.terveyskirjasto.fi/snk03071/alaniiniaminotransferaasi-p-alat

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.