Glukoosi (verensokeri) | Tuotteet | LOUNA Lab
Ostoskori

Glukoosi (verensokeri)

fP-Gluk

€ 16,60

Verensokeri (fP-Gluk) eli glukoosi on elimistön yksi tärkeimmistä energian lähteistä. Saamme glukoosia suurimmaksi osaksi ravinnon kautta, mutta elimistön solut pystyvät tuottamaan sitä myös itse. Glukoosia saadaan pilkkomalla ruuasta saatavia hiilihydraatteja suolistossa glukoosiksi, joka imeytyy ohutsuolesta.

Elimistön kyky käyttää sokeria hyväksi on riippuvainen haiman tuottamasta insuliinista. Normaalisti verensokeri nousee aterian jälkeen. Tämä saa aikaan insuliininerityksen lisääntymisen, jolloin verensokeripitoisuus pysyy varsin vakaana.

Verensokeriin liittyvistä sairauksista tutuin on diabetes eli sokeritauti. Hypoglykemiassa verensokeri on matala ja hyperglykemiassa se on korkea. Matala verensokeri voi olla hengenvaarallinen tila. Pitkäaikaisesti koholla oleva sokeri vaurioittaa verisuonia, hermoja, sydäntä, silmiä ja munuaisia.

Milloin glukoosi kannattaa mitata?

Tavallisesti glukoosiarvo mitataan diabetesepäilyssä sekä seurattaessa jo diagnosoitua tautia.

Liian alhaisesta glukoosimäärästä voi aiheutua häiriöitä näössä ja puheessa, tajunnan heikkenemistä sekä kouristelua, hikoilua, nälän tunnetta ja sydämen tykytystä.

Vastaavasti liian korkea glukoosimäärä veressä oireilee väsymyksenä, laihtumisena, suurentuneena virtsaamisena, elimistön kuivumisena sekä lisääntyneenä janon tunteena.

Mitä glukoositutkimus mittaa?

Verensokerin eli glukoosin pitoisuutta verestä voidaan mitata verikokeella, joko sormenpäästä otettavasta verinäytteestä tai kyynärtaipeesta laskimoverinäytteestä. Luotettavan tuloksen saamiseksi tutkimus vaatii paastoa 10–12 tuntia ennen näytteenottoa.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

Viitearvot:

  • 4,2 – 6,0 mmol/l

Epäiltäessä diabetesta voidaan tutkia myös verensokerin pitkäaikainen taso glykohemoglobiinintutkimuksen (B-GHbA1C) avulla.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Tutkimuksen viitearvot ovat muuttuneet 11.10.2021. Näet oman tuloksesi viitearvot My LOUNAssa graafin yhteydessä.

Glukoosipitoisuus elimistössä saattaa kohota, kun sokeriaineenvaihdunta häiriintyy esimerkiksi diabeteksessa. Mikäli glukoosituloksen paastoarvo on 7,0 mmol/l tai suurempi useasti toistetuissa mittauksissa, kyseessä on sokeritauti. Sen esivaiheessa glukoosiarvo voi olla suurentunut 6,1 – 6,9 mmol/l. Tällöin diabetes saattaa puhjeta lähivuosina, ellei glukoosiarvoihin vaikuta itse elämäntapamuutoksilla.

Alentunutta glukoosipitoisuutta kutsutaan hypoglykemiaksi. Tässä tilassa elimistössä on liian alhainen verensokerimäärä. Liian alhainen glukoosipitoisuus syntyy, kun verestä poistuu sokeria enemmän kuin keho saa sitä ravinnosta tai maksan varastosta.

Kun glukoosin määrä pienenee alle 2,5 mmoliin/l, ihmisellä ilmenee keskushermosto-oireita (näköhäiriö, kouristelu ja tajunnan heikkeneminen). Alhaisen glukoosipitoisuuden vakavimmat seuraukset ovat sydänkohtaus, kooma tai kuolema. Verensokeripitoisuuden laskemisen elimistössä voi aiheuttaa ruokailun väliin jääminen tai sen viivästyminen, lääkkeet, alkoholi sekä diabeteksen yhteydessä insuliinihoidossa liian suuri insuliinivaikutus.

  • Glykohemoglobiini osoittaa verensokerin pitkäaikaisen tilan (6128 B-GHbA1C)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Glukoosi (fP-Gluk, fS-Gluk)   https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=140

Terveyskirjasto: Glukoosi https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03091&p_hakusana=glukoosi

Potilaan lääkärilehti Verensokeri kertaa diabeteksen riskistä https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/verensokeri-kertoo-diabeteksen-riskista/

Käypähoitosuositus Diabetes, sairastatko diabetestä tietämättäsi? https://www.kaypahoito.fi/khp00066

Valmistautuminen

Vaatii paaston

Paastoa vaativissa tutkimuksissa tulee olla syömättä ja juomatta 10–12 tuntia ennen verikoetta. Tarvittaessa tuona aikana voi juoda lasin vettä.

Paastoverikokeet suosittelemme otettavaksi kello 8–10 välisenä aikana. Lue muista suosituksista täältä.

Diabeetikot noudattavat lääkäriltä saamaansa ohjeistusta paaston suhteen.

Tämä testi sisältyy seuraaviin paketteihin:

Voit ostaa tämän testin yksittäin tai osana seuraavia paketteja.

paketti

Mieskuntoarvot

Mieskuntoarvot -paketti antaa tietoa erityisesti miehille tärkeistä veriarvoista, kuten testosteroni- ja PSA-arvoista. Mukana on lisäksi terveyden perusarvoja, jotka kertovat mm. maksan ja munuaisten hyvinvoinnista.


€ 48,00

paketti

Raskausajan terveysarvot

Huolehdi omasta ja lapsesi hyvinvoinnista. LOUNAn raskausajan terveysarvot -paketti on huolellisesti suunniteltu mittaamaan raskausajan hyvinvointia.


€ 98,00

paketti

Väsymykseen vaikuttavat arvot

LOUNAn Väsymykseen vaikuttavat arvot -paketti on tarkoitettu sinulle, joka kärsit alavireydestä ja väsymyksestä.


€ 128,00

paketti

TARJOUKSESSA

Aktiivisen naisen terveysarvot

Liikutko aktiivisesti? Aktiivisen naisen terveysarvot -testipaketilla voit mitata esimerkiksi lihasten aineenvaihduntaan sekä suoritus- ja palautumiskykyyn vaikuttavia arvoja.


€ 125,00

paketti

Mieskuntoarvot laaja

Mieskuntoarvot laaja -paketti mittaa perustutkimusten lisäksi useita miehille oleellisia hormoneja, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi erektioon sekä hedelmällisyyteen.


€ 156,00

paketti

SUOSITTU

Naisen terveysarvot

Naisen terveysarvot -paketti antaa hyvän katsauksen naisen hyvinvoinnista ja kartoittaa erityisesti naisille tärkeiden vitamiinien pitoisuudet.


€ 136,00

paketti

Naisen hedelmällisyysarvot

Naisen hedelmällisyysarvot -paketti auttaa varmistamaan tärkeimmät veriarvosi ennen raskautta tai jos haluat mielenrauhaa varmistamalla hedelmällisyytesi tilan, vaikka raskaus ei olisikaan heti ajankohtainen.


€ 194,00