LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

S -D-vitamiini-25-OH

S -D-25

D-vitamiini on välttämätöntä ihmiselle. Sitä tarvitaan lähes kaikissa kudoksissa, minkä lisäksi D-vitamiini on välttämätöntä kalsiumin ja fosfaatin imeytymisessä. Näin ollen D-vitamiini vaikuttaa merkittävästi luuston kuntoon. D-vitamiini ehkäisee osteoporoosin ja siihen liittyvien murtumien syntymistä.

D-vitamiini osallistuu myös elimistön puolustukseen ja tutkimuksissa on havaittu, että matalaan D-vitamiinipitoisuuteen liittyy ylähengitysinfektioiden kohonnut riski. Lisäksi D-vitamiinin puutos on yhdistetty diabetekseen, syöpään, verenkiertotauteihin ja hermoston rappeumatauteihin.

D-vitamiinia saadaan pääasiassa auringonvalon kautta (80-90 % luonnollisesti saatavasta D-vitamiinista). Koska Suomessa auringonvalon määrä on talvella liian vähäinen D-vitamiinin tuotannolle, on ravinnosta ja ravintolisistä saatava D-vitamiini tärkeää. Kesällä karttuva D-vitamiinivarasto loppuu noin 1–2 kuukaudessa, minkä vuoksi talvella tarvitaan suun kautta saatavaa D-vitamiinilisää.

D-vitamiinia on vaikea saada riittävästi ravinnosta. Normaalisti ravinnosta saadaan vain 10-20 % D-vitamiinista. Luonnollista D3-vitamiinia on elintarvikkeista merkittävästi vain kalassa. Tästä syystä Suomessa lisätään D-vitamiinia maitovalmisteisiin ja rasvoihin. Vegaanien on hyvä huomioida, että D-vitamiinia saa pelkästä kasvisruoasta suhteellisen vähän eli ilman vitamiinilisää he voivat jäädä vaille riittävää D-vitamiinimäärää.

Muita riskiryhmiä ovat vastasyntyneet, lapset, vanhukset, sisätiloissa runsaasti oleskelevat ja tummaihoiset ihmiset. Vanhuksilla D-vitamiinintuotanto ihossa auringonvalon seurauksena on alentunut. D-vitamiinintuotanto on 70-vuotiailla arviolta vain 30 % nuoren henkilön vastaavasta tuotannosta.

Milloin D-vitamiini kannattaa mitata?

Suomalaisessa tutkimuksessa on todettu, että noin joka neljäs mies ja joka viides nainen kärsii D-vitamiininpuutoksesta. Tätä voi olla vaikea huomata, koska liian vähäinen D-vitamiinin määrä aiheuttaa oireita vasta pitkän ajan kuluttua. Vaikea puutostila aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian eli luun pehmenemisen.

D-vitamiinin mittausta ei tehdäkään yleensä oireiden vuoksi, vaan silloin, jos D-vitamiinin puutetta epäillään jostakin muusta syystä. Testi otetaan yleensä myös niissä tapauksissa, kun selvitetään kalsiumin tai fosfaatin liian suurta tai matalaa määrää elimistössä.

Mitä D-vitamiinitutkimus mittaa?

D-vitamiinia on elimistössä erirakenteisina ja lisäksi sen muoto muuttuu. Tutkimus mittaa D-25-vitamiinia, joka on D-vitamiinin varastomuoto ja kertoo vitamiinimittauksista parhaiten, onko ihmisellä liian vähän tai liikaa D-vitamiinia elimistössään. Elimistö muodostaa D-25-vitamiinia maksassa kasvisravinnosta saatavasta vitamiinista (D2) sekä iholla ja eläinperäisestä ravinnosta syntyvästä vitamiinista (D3). D25-vitamiinia kutsutaan myös kalsidioliksi.

Vitamiinin neljäs muoto kalsitrioli (D-vitamiini-1,25-OH) on aktiivinen muoto D25-vitamiinista. Kalsitriolia elimistö tuottaa munuaisissa. Sitä ei yleensä tutkita, ellei epäillä eräitä perinnöllisiä sairauksia.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:
Viitearvot:

  • alle 25 nmol/l (vakava puutos)
  • 25 – 50 nmol/l (puutos)
  • 50 – 75 nmol/l (riittävä)
  • 75 – 120 nmol/l (tavoite osteoporoosipotilailla)
  • yli 375 nmol/l (myrkyllinen)

D-vitamiinin pitoisuus on luonnostaan korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella johtuen auringonvalon määrästä.

Mahdollinen D-vitamiinin puute selviää yleensä tämän tutkimuksen myötä ja lisätutkimukset ovat harvoin tarpeen.

Tutkimuksen viitearvot ovat muuttuneet 11.10.2021. Näet oman tuloksesi viitearvot My LOUNAssa graafin yhteydessä.

Auringonvalon tai normaalin ruuan kautta saatu D-vitamiinimäärä ei nouse yli viitearvojen. Tulos voi kohota, jos D-vitamiinia syö lisäravinteena yli suositusarvojen. Jos D-vitamiinia saa liikaa, voi se johtaa D-vitamiinimyrkytykseen. Sen yleisimpiä oireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, yleinen heikkous, sekavuus, oksentelu ja nestevajaus.

Puutostilan aiheuttaa vähäinen auringonvalo, jota on vaikea korjata pelkällä ravinnolla. Eräät sairaudet – ruoansulatuskanavan, maksan tai munuaisten sairaudet – sekä pitkäaikainen epilepsialääkitys voivat lisäksi laskea D-vitamiinitasoa.

Luun pehmenemisen lisäksi D-vitamiinin puutos on yhdistetty lukuisiin sairauksiin, kuten tulehduksiin, sokeritautiin, syöpään, verenkiertotauteihin ja hermoston rappeumatauteihin. Vaikka lopullista näyttöä D-vitamiinin terveysvaikutuksesta ei vielä ole, on ilmeistä, että luusto ei ole ainoa D-vitamiinin säätelykohde.

  • Parathormoni, joka säätelee kalsiumin tasapainoa (4560 fP-PTH)
  • Kalsium, joka on välttämätön elimistön kaikille soluille (2013 S-Ca, 6032 S-Ca-Albk)

SYNLAB Tutkimusluettelo: D-vitamiini-25-OH (1220 S -D-25) https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=105

Lääkärin tietokannat, Duodecim: Vitamiinit

Terveyskirjasto. Duodecim: Ilari Paakkari. D-vitamiini 8.3.21

Raulio S, Erlund I, Männistö S, Sarlio-Lähteenkorva S, Sundvall J, Tapanainen H, Vartiainen E, Virtanen S. Successful nutrition policy: improvement of vitamin D intake and status in Finnish adults over the last decade. Eur J Public Health 27:268-273, 2017.

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.